Accedir
Tancar
Crear un compte

MENU

Subscriu-te!
La meva cistella
Tancar
ENVIAMENTS GRATUÏTS DES DE 35€ | ENVIAMENTS 48h
ENVIAMENTS GRATUÏTS DES DE 35€ | ENVIAMENTS 48h
Condicions

Termes i condicions

El present document determina els termes i condicions per a l'ús del lloc web de COFFEE IS INCAPTO, SL, amb NIF B-67609404, i domicili social situat al Carrer de la Llacuna, nº 162-164, 08018 Barcelona, disponible a https://incapto.com/, la qual cosa inclou, especialment, la sol·licitud de comandes de tots els productes i serveis que ofereix INCAPTO. Us preguem que llegiu detingudament els presents termes i condicions de venda abans d'utilitzar el nostre lloc web i de sol·licitar els nostres Productes i Serveis. El fet de fer ús de la present pàgina web per realitzar comandes dels productes d'INCAPTO implica que esteu d'acord amb els presents Termes i Condicions. Tingueu en consideració que INCAPTO ofereix una àmplia gamma de Productes i Serveis, la descripció dels quals al web podria diferir dels productes reals en aspectes com el color, la forma i la mida, i en ocasions podrien aplicar-se termes addicionals. En aquests casos, INCAPTO realitzarà la comunicació corresponent al consumidor.

 1. CONDICIONS GENERALS
 2. ENVIAMENTS

Els presents termes i condicions s'aplicaran a l'ús de la present pàgina web, així com a la presentació de totes les ofertes o promocions i acords als quals s'arribi a través de la web d'INCAPTO. Serà client qualsevol persona, física o jurídica, que visiti la present pàgina web i que establi algun tipus de relació contractual amb INCAPTO. Serà consumidor qualsevol persona física que entri dins de la definició establerta a l'article 3 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (TRLGDCU). INCAPTO es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en la present pàgina web, especialment en els presents Termes i condicions, donada la seva rellevància. INCAPTO informarà dels canvis realitzats en els Termes i Condicions a través de l'adreça de correu electrònic proporcionada pel client en el formulari de registre. Aquesta informació s'enviarà en el termini màxim de 14 dies des de la implementació de la modificació dels Termes i Condicions. En cas que el client no vulgui acceptar els nous Termes i Condicions, haurà de notificar-ho a INCAPTO en el termini màxim de 14 dies a comptar des de la recepció de la notificació dels nous Termes i Condicions. El client estarà subjecte als Termes i Condicions vigents des del moment en què realitzi la comanda dels Productes INCAPTO. En cas que algun dels presents Termes i Condicions fos considerat com a no vàlid, nul o inaplicable, es tindrà per no posat, sense afectar en cap cas la validesa i aplicabilitat dels restants Termes i Condicions. Per poder comprar els Productes INCAPTO oferts en aquesta pàgina web, el Client haurà de ser major d'edat. Si fos menor de 18 anys, només podrà comprar els Productes INCAPTO amb la participació d'un progenitor o tutor. INCAPTO gestiona les seves comandes en el termini d'entre 24 i 48 hores laborables. El temps d'enviament depèn de la ubicació d'entrega, sent un termini d'enviament aproximat d'entre 24 i 48 hores hàbils a la Península, i d'entre 72 i 96 hores a les Illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla. Així mateix, INCAPTO realitza enviaments fora de l'Estat Espanyol. S'informa el consumidor i usuari que el termini de lliurament podria endarrerir-se més enllà de les 72 hores, en funció del país de destinació. En cas de dubtes sobre enviaments al teu país, contactar a través de l'adreça de correu electrònic hello@incapto.com. L'almacén i centre de torrefacció de cafè d'INCAPTO es troba a Ripollet, Barcelona, Espanya. Les comandes sol·licitades pel client s'envien des dels magatzems i centre de torrefacció de cafè d'INCAPTO, o bé des del nostre operador logístic, el qual s'encarrega de realitzar la preparació de les comandes i la gestió dels enviaments. Enviaments a domicili Els enviaments a domicili no generaran despeses en cas que es compleixin amb els següents requisits:

 • - Enviament gratuït a partir de 35 € de cistella a tota la Península espanyola.
 • - Enviament gratuït a partir de 49 € de cistella a les Illes Balears i Andorra.
 • - Enviament gratuït a partir de 69 € de cistella a Ceuta i Melilla.
 • - Enviament gratuït a partir de 99€ de cistella a les Canàries.

Si la comanda no supera la cistella indicada anteriorment, es cobraran els següents imports com a despeses d'enviament:

 • 2,99 € per cistelles menors a 35 € a tota la Península espanyola.
 • 5,99€ a les Illes Balears i 7,99€ a Andorra per cistelles menors a 49€.
 • 7,99 € a Ceuta i 16,99 € a Melilla per cistelles menors a 69 €.
 • 29,99 € a les Illes Canàries per cistelles menors a 99 €.

Per a les subscripcions, aquests costos d'enviament només s'aplicaran per a les cistelles de cafè. Les quotes de cafetera finançada no es tindran en compte com a import de la cistella. Despeses d'enviament en punt de recollida Els enviaments en punt de recollida no generaran despeses en cas que es compleixin amb els següents requisits:

 • - Enviament gratuït a partir de 35 € de cistella a Espanya.
 • - Enviament gratuït a partir de 49 € de cistella a les Illes Balears.

Si la comanda no supera la cistella indicada anteriorment, es cobraran els següents imports com a despeses d'enviament:

 • - Cobrem 1,99 € per cistelles inferiors a 35 € a Espanya.
 • - Cobrem 4,99 € a les Illes Balears per a cistelles inferiors a 49 €.

Per a les subscripcions, aquests costos d'enviament s'aplicaran només per a cistelles de cafè. Les quotes de cafetera finançada no es tindran en compte com a import de la cistella. A les Illes Canàries, Ceuta i Melilla no està disponible l'opció de punt de recollida. Taxes d'aduana Per als enviaments a Espanya i a països de la Unió Europea no és necessari pagar taxes d'aduana addicionals. Les comandes internacionals poden comportar despeses addicionals per aduanes. Aquesta taxa no està sota el control d'INCAPTO, i és decisió de l'agència d'aduanes de cada usuari. Les polítiques d'aduanes varien enormement entre països, pel que es recomana parlar amb les autoritats locals per aclarir aquest punt. No recepció de la comanda En cas de no rebre la comanda, es recomana al consumidor i usuari que segueixi els següents passos: Comprovar el correu electrònic de confirmació per assegurar-se que no hi ha errors en la direcció d'enviament o en la confirmació de la comanda. Es informa que el codi postal és una part crucial de la direcció d'enviament. El consumidor i usuari ha de assegurar-se d'haver introduït aquesta dada correctament per evitar robatoris. Es recomana utilitzar la direcció d'on es tindrà la disponibilitat. Accedir a l'acompte de client d'INCAPTO a https://www.incapto.com/cuenta/ i comprovar l'estat de la comanda. A més, el consumidor tindrà un enllaç amb el seguiment de la comanda per part de l'empresa de transport. S'ha de comprovar l'estat i que no hi hagi una incidència. Si la comanda apareix com entregada, preguntar per ella a l'oficina de correus local o a l'oficina de l'empresa de transport més propera al punt de lliurament. Si la comanda apareix com entregada, preguntar als veïns per si el transportista els hagués deixat el paquet. Si cap dels punts anteriors ha servit d'ajuda, INCAPTO recomana posar-se en contacte amb l'adreça de correu electrònic hello@incapto.com amb el número de comanda. Si hi hagués algun problema amb la direcció d'enviament, INCAPTO podria enviar-te el producte de nou, sent a càrrec del consumidor les despeses d'enviament. Enviaments internacionals En cas de voler realitzar un enviament internacional, INCAPTO ofereix opcions d'enviament a punts de recollida a Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos per 3,99 € l'enviament. Despeses d'enviament gratuït per cistelles superiors a 59 €. A l'efecte de notificar la sol·licitud, es recomana posar-se en contacte amb INCAPTO a través de l'adreça de correu electrònic hello@incapto.com.

 1. DRET DE DESISTIMENT

A efectes del que disposa l'article 69 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (d'ara endavant, TRLGDCU), s'informa als clients que els assisteix el dret a desistir de la relació contractual que els vincula amb INCAPTO, complint amb les condicions legalment previstes. El consumidor disposa d'un termini de 14 dies naturals, a comptar des de la recepció de la primera comanda de cafè, per desistir de la relació contractual que el vincula amb INCAPTO. Aquest dret podrà exercir-se posant-se en contacte per correu electrònic a l'adreça hello@incapto.com, proporcionant les seves dades fiscals (nom, DNI i adreça), i el número i data de la comanda. Un cop transcorregut el termini anteriorment esmentat, el consumidor no podrà desistir de la subscripció de cafè fins que no transcorri el compromís de permanència mínima d'un any. S'informa el consumidor que, en virtut del que estableix l'article 77 del TRLGDCU, l'exercici del dret de desistiment no implicarà en cap cas penalització per al consumidor. Excepcions al dret de desistiment S'especifica expressament que, de conformitat amb el que disposa l'article 103.b) del TRLGDCU, no opera el dret de desistiment en cas d'un augment de preus del cafè, degut a les fluctuacions del mercat financer no controlables per INCAPTO, i que poguessin produir-se durant el període de desistiment. Així mateix, de conformitat amb els apartats d) i e) de l'article 103 del mateix text legal, s'informa als consumidors que tampoc opera el dret de desistiment un cop desprecintats els paquets de cafè rebuts. Per tant, no existeix dret de devolució sobre els mateixos.

 1. PREUS
 2. PROMOCIONS

A efectes del que disposa l'article 103.b) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s'informa que els preus del cafè poden ser constantment sotmesos a variacions. A aquests efectes, INCAPTO no es responsabilitza de les variacions en els preus del cafè, ja que depenen de les fluctuacions del mercat financer que INCAPTO no pot controlar. INCAPTO es reserva el dret de cancel·lar i retornar l'import abonat al client en cas d'un error de preus establerts en aquest lloc web per qualsevol motiu, no fent-se responsable de qualsevol error aritmètic o material en la fixació dels preus dels productes. INCAPTO informa que els preus dels seus Productes i Serveis oferts en la seva pàgina web inclouen el corresponent IVA, essent d'aplicació segons el Producte o Servei sol·licitats, en funció del que estableixi el marc normatiu d'aplicació. INCAPTO informarà mitjançant aquest lloc web les possibles Promocions a les quals puguin accedir els seus clients, amb les condicions generals corresponents, les quals podran ser consultades a través d'aquest lloc web, en l'apartat de Bases Legals.

 1. SEGUIMENT DE COMANDES

INCAPTO i el seu operador logístic enviaran un missatge SMS al telèfon indicat pel client amb un avís relacionat amb la comanda. A més, INCAPTO enviarà un correu electrònic a l'adreça indicada pel client amb les dades de la comanda. En cas de dubtes en relació amb l'enviament, el client podrà posar-se en contacte amb el formulari de contacte d'aquest lloc web, https://www.incapto.com/contacta/ o enviant un correu electrònic a l'adreça hello@incapto.com.

 1. PAGAMENTS

INCAPTO informa als clients que el mitjà de pagament de les comandes dels Productes i Serveis que ofereix INCAPTO és mitjançant targeta de dèbit o crèdit, i que el processament dels mateixos es realitza únicament a través de la plataforma Stripe. A l'efecte de processar el pagament, INCAPTO proporcionarà a la Plataforma Stripe la informació necessària, en relació amb la comanda del client (nom, adreça, número de compte, número de targeta de crèdit, import de la factura, moneda i número de transacció, entre altres, si correspongués), amb l'únic propòsit de processar el pagament amb Stripe. En cas de necessitar més informació sobre la protecció de dades de Stripe, podeu consultar el lloc web: https://stripe.com/de/terms. En aplicació del que s'estableix en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa als clients que, en el moment de realitzar la comanda, se li sol·licitarà el consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, i la Política de Privadesa d'INCAPTO.

 1. SUBSCRIPCIÓ MÍNIMA DE CAFÈ

INCAPTO informa als seus clients que desitgin adquirir una cafetera amb subscripció de cafè, de l'obligatorietat de complir amb un mínim de permanència, tant si és amb pagament únic com de forma finançada. Les condicions de permanència mínima d'un any són les següents:

 • - Cafetera adquirida amb pagament únic més subscripció de cafè mensual: mínim de permanència d'un any i un mínim de 12 comandes de cafè d'almenys 500g cadascuna.
 • - Cafetera adquirida amb pagament únic més subscripció de cafè trimestral: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 1,5 kg cadascuna.
 • - Cafetera financiada a 3 mesos més subscripció de cafè mensual: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 500g cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 3 mesos més subscripció de cafè trimestral: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 1,5 kg cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 6 mesos més subscripció de cafè mensual: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 500g cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 6 mesos més subscripció de cafè trimestral: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 1,5 kg cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 12 mesos més subscripció de cafè mensual: mínim de permanència d'un any i un mínim de 12 comandes de cafè d'almenys 500g cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 12 mesos més subscripció de cafè trimestral: mínim de permanència d'un any i un mínim de 4 comandes de cafè d'almenys 1,5 kg cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 24 mesos més subscripció de cafè mensual: mínim de permanència d'un any i un mínim de 24 comandes de cafè d'almenys 500g cadascuna.
 • -Cafetera financiada a 24 mesos més subscripció de cafè trimestral: mínim de permanència d'un any i un mínim de 8 comandes de cafè d'almenys 1,5 kg cadascuna.

Asimismo, INCAPTO informa als seus clients que, en cas de realitzar una subscripció de cafè sense adquisició de cafetera, no existeix l'obligació de complir amb un període mínim de permanència.

 1. FINANÇAMENT

Es comunica que, en virtut del que disposa la vigent Llei 28/1998, de 13 de juliol, de Venda a Terminis de Béns Mobles, i altres disposicions legals d'aplicació, INCAPTO concedeix als seus consumidors la possibilitat de finançar la cafetera, oferint diverses opcions de finançament adaptades a les seves necessitats. Es dóna l'opció de subscriure una finançament lineal, amb una quota fixa a abonar mensualment, o bé realitzar un desemborsament inicial superior a les quotes mensuals restants. A més a més, es comunica als clients que INCAPTO implementa el sistema de pagament de la cafetera anomenat "Split payment", que permet dividir el pagament realitzat pel client entre INCAPTO i l'operador financer, segons les quantitats que corresponguin a cada un. En aquest cas, el client subscriurà el Contracte de pagament aplaçat amb un tercer operador financer, proporcionat per INCAPTO. Així doncs, en el moment de realitzar la subscripció per a la compra de la cafetera de forma finançada, l'operador financer corresponent farà arribar al consumidor un Contracte amb les condicions de venda i finançament de la cafetera, sobre el qual es sol·licitarà el consentiment exprés. En aquest contracte es faran constar, entre altres, les dades de l'entitat financera, la descripció exacta de la cafetera objecte d'adquisició, el preu de venda, la quantitat del desemborsament inicial, el nombre de quotes aplaçades, que sempre serà superior a tres, la part finançada per un tercer, si n'hi hagués, així com també els interessos que corresponguin, el TAE aplicable i les altres condicions legals aplicables, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 28/1998. Es comunica que, actualment, sense perjudici de les corresponents modificacions que es puguin realitzar en un futur, les quotes de finançament són les següents:

 • Cafetera negra i blanca:
  • -Opció 1: 3 quotes mensuals, a raó de 99,66.-€ cadascuna. Sense interessos.
  • -Opció 2: 6 quotes mensuals, a raó de 54,95.-€ cadascuna. Amb un 10,26% d'interès total.
 • Cafetera amb vaporitzador:
  • -Opció 1: 3 quotes mensuals, a raó de 116,30.-€ cadascuna. Sense interessos.
  • -Opció 2: 6 quotes mensuals, a raó de 64,95.-€ cadascuna. Amb un 10,44% d'interès total.

Les opcions de finançament adquirides amb anterioritat al 17/03/2022 seguiran vigents fins que s'hagin pagat totes les quotes de la cafetera.

 • Cafetera negra:
  • -Opció 1: 12 quotes mensuals, a raó de 29,95.-€ cadascuna.
  • -Opció 2: 24 quotes mensuals, a raó de 14,95.-€ cadascuna.
 • Cafetera blanca amb vaporitzador:
  • -Opció 1: 12 quotes mensuals, a raó de 34,95.-€ cadascuna.
  • -Opció 2: 24 quotes mensuals, a raó de 19,95.-€ cadascuna.

En virtut de l'establert a l'article 9 de la mencionada Llei 28/1998, als consumidors els assisteix el dret de desistir d'aquest Contracte de finançament de la cafetera en el termini de 7 dies hàbils següents a la lliurament del bé, comunicant-ho mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça hello@incapto.com i, si s'escau, al financer, sempre que es compleixin els requisits legalment establerts en el precepte legal esmentat, com ara no haver utilitzat la cafetera més enllà del que sigui necessari per a examinar-la o provar-la, i retornar-la dins del termini establert, en el mateix estat en què es va rebre, entre altres. Es comunica expressament que, en virtut de l'establert a l'article 77 del TRLGDCU, l'exercici del dret de desistiment no implicarà en cap cas penalització per al consumidor. Es comunica als clients que INCAPTO podria oferir ulteriors sistemes de finançament de la cafetera en un futur, en què es donarà informació adequada als clients, actualitzant les condicions d'aplicació.

 1. DEVOLUCIONS

INCAPTO ofereix la possibilitat de retornar paquets de cafè en cas que s'hagin rebut en mal estat i/o desprecintats, o en cas d'error amb la comanda per part d'INCAPTO, amb els límits establerts per la Llei, així com també retornar la cafetera, si es compleixen els requisits establerts en el present document. En aquest cas, el consumidor pot contactar amb INCAPTO a través de la direcció de correu electrònic hello@incapto.com, enviant proves del defecte en el producte entregat, per tal de buscar una solució. Per a devolucions de màquines cafeteres i accessoris, la política de devolucions serà la establerta a l'apartat 3 del present document. Per poder procedir amb la devolució, els productes han de ser retornats en perfecte estat. Cafeteres Si les cafeteres no es retornen en perfecte estat, en la seva caixa original i netes, es deduiran 50 € de l'import de devolució, en concepte de posada a punt. Els costos relacionats amb els enviaments de devolució dels productes aniran sempre a càrrec del client. En cas de rebre correctament la cafetera, es retornarà l'import íntegre de la mateixa. INCAPTO no ofereix la possibilitat de canviar la cafetera per un altre model superior, procedint a proporcionar una cafetera de gamma similar, en cas que no hi hagi una del mateix model en estoc. Per procedir amb la devolució d'aquests articles, el consumidor ha de contactar enviant correu electrònic a la direcció hello@incapto.com. Cafè i accessoris En cas de rebre els paquets de cafè i accessoris INCAPTO deteriorats, el consumidor té dret a retornar-los, sempre que enviï comunicació per correu electrònic a la direcció hello@incapto.com, adjuntant proves gràfiques dels danys existents en els productes, per tal que INCAPTO ho pugui corroborar, així com el número de comanda i qualsevol altre detall que permeti la identificació fefaent del mateix. Així mateix, de conformitat amb el que disposen els apartats d) i e) de l'article 103 de la mateixa norma legal, s'informa als consumidors que tampoc s'aplica el dret de desistiment un cop desprecintats els paquets de cafè rebuts. Per tant, no hi ha dret de devolució per a aquests. S'informa que INCAPTO no ofereix devolucions per subscripcions ni per productes finançats amb qualsevol operador financer amb el qual treballi INCAPTO, fora del termini d'exercici del dret de desistiment. Mode de devolució Els productes a retornar, si es compleixen els requisits establerts, han de ser enviats a la següent adreça: Carrer Indústria nº69, Ripollet, Barcelona, CP:08291. El consumidor té la facultat de gestionar de forma autònoma l'enviament del producte amb l'operador logístic que li convingui, o bé sol·licitar a INCAPTO la recollida del mateix, gestió que comportarà un cost de 10 €, el qual serà restat de la devolució del producte. Canvis de productes INCAPTO recomana als seus clients realitzar una revisió de la seva comanda abans de tramitar-la, ja que no es podran fer canvis en la comanda un cop aquesta hagi estat tramitada. En cas de necessitar assessorament en relació amb el gramatge, mida o sabor, entre d'altres qüestions, es recomana contactar per correu electrònic a la direcció hello@incapto.com. Reemborsament INCAPTO només ofereix la possibilitat de reemborsament de diners en cas de rebre paquets de cafè erronis o danyats, i que aquest estat es pugui demostrar, seguint les condicions indicades en el present document. En aquest cas, el client ha de contactar per correu electrònic enviant comunicació a la direcció hello@incapto.com. Pel que fa a les cafeteres i accessoris, INCAPTO només procedirà al reemborsament un cop rebut de tornada l'article, si es compleixen els requisits de devolució indicats a la Política de Devolucions d'INCAPTO, o bé es compleixen els requisits legalment establerts per a l'exercici del dret de desistiment. En cas de complir amb totes les condicions esmentades, INCAPTO es compromet a procedir al reemborsament en un termini màxim de dues setmanes laborables.

 1. GARANTIA

D'acord amb el que s'estableix a l'article 120 del Reial decret Llei 7/2021, de 27 d'abril, a partir de l'1 de gener de 2022, les cafeteres superautomàtiques d'INCAPTO tenen un termini de garantia de 3 anys a comptar des de la recepció de la mateixa, en cas d'haver-hi algun problema que afecti al correcte funcionament de la cafetera, i sempre que INCAPTO corrobori que no és degut a un mal ús de la mateixa. Així mateix, s'informa que, d'acord amb la legislació aplicable, les cafeteres superautomàtiques d'INCAPTO adquirides anteriorment a l'1 de gener de 2022, tindran un termini de garantia de 2 anys a comptar des de la recepció de la mateixa, en cas d'haver-hi algun problema que afecti al correcte funcionament de la cafetera, i sempre que INCAPTO corrobori que no és degut a un mal ús de la mateixa. A aquests efectes, s'entén per mal ús de la cafetera: Utilitzar cafè en gra torrefacte en lloc de cafè en gra natural. Mulla qualsevol de les parts de la cafetera que no són òptimes per a ser mullades. Trencaments o mal funcionament per caiguda o cop. Problemes derivats de no haver fet la descalcificació. S'informa expressament que la garantia tampoc cobreix problemes derivats d'un ús excessiu de la cafetera, com per exemple:

 1. Desgast de les moles o freses del molí.
 2. Fusió d'un indicador lluminós.
No has trobat resposta a les teves preguntes?